Admin

Artikel

Artikel 1.01, lid 37, onder d)

Artikel 1.01, lid 45

Artikel 1.01, lid 90

Artikel 3.01

Artikel 3.02, eerste lid

Artikel 3.02, derde lid

Artikel 3.03, tweede lid

Artikel 7.02, vijfde lid

Artikel 7.06, eerste en derde lid

Artikel 7.06, derde lid

Artikel 7.06, derde lid

Artikel 8.05 lid 2, 8.06 lid 2, 8.07 lid 2

Artikel 8.05 zesde lid

Artikel 8.06, tweede lid

Artikel 8.07, tweede lid

Artikel 8.10, derde lid

Artikel 8a.07, eerste lid

Hoofdstuk 9

Artikel 9.06

Artikel 9.10

Artikel 9.11, tweede lid

Artikel 9.12

Artikel 9.14

Artikel 9.15

Artikel 9.17

Artikel 9.20

Artikel 10.03b, tweede lid, onderdeel a in combinatie met Dienstinstructie nr. 15

Artikel 10.05 lid 2

Artikel 12.02, vijfde lid

Artikel 12.02, vijfde lid

Hoofdstuk 14a

Artikel 15.01, lid 4

Artikel 15.02

Artikel 15.02, lid 15

Artikel 15.02, lid 16

Artikel 15.03, lid 7

Artikel 15.03, leden 7, 8 en 10

Artikel 15.03, negende lid

Artikel 15.03, lid 9, onder c

Artikel 15.03, lid 9, onder d)

Artikel 15.06

Artikel 15.06, eerste lid

Artikel 15.06, derde lid, onderdeel a

Artikel 15.06, lid 4

Artikel 15.06, lid 6

Artikel 15.06, zevende lid

Artikel 15.06, lid 10, onder a

Artikel 15.06, lid 14, in combinatie met lid 6

Artikel 15.06, lid 19

Artikel 15.09, lid 2

Artikel 15.10

Artikel 15.10, lid 4, onder h)

Artikel 15.10, lid 9

Artikel 15.11

Artikel 15.11, lid 2

Artikel 15.11, lid 2, onder a), aa) en bb)

Artikel 15.11, lid 8

Artikel 15.11, lid 10, onder a)

Artikel 15.11 lid 13 a

Artikel 15.13

Artikel 15.13, lid 1

Artikel 22b.10, onderdeel d

Artikel 24.02 lid 2, 24.06 lid 5, 10.02 lid 2a

Artikel 24.02, tweede lid

Artikel 24.02, tweede lid, bij artikel 7.02, vijfde lid

Artikel 24.03, eerste lid

Artikel 24.08

Bijlage 3, onderdeel I, lid 47 en 48, model van het communautair certificaat

Disclaimer | Copyright 2008 © CCR. Alle rechten voorbehouden.