Admin

Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie. De informatie is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.

Gebruikers mogen de inhoud van deze website niet wijzigen.

De CCR of een van de lidstaten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten of tekortkomingen in deze databank.

De databank kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Vragen met betrekking tot de toepassing van de regelgeving moeten aan de bevoegde Commissies van Deskundigen worden gericht. Een lijst van deze commissies is beschikbaar op de website van de CCR.

Disclaimer | Copyright 2008 © CCR. Alle rechten voorbehouden.